- .
.

OZNAM

 

Stránka školy www.zsnovosad.sk prechádza úpravou a migráciou na novú edupage stránku https://zsnovosad.edupage.org/, kde postupne budú zverejňované všetky aktuálne informácie a neskôr na novú stránku budú doplnené aj staršie dáta.

Ďakujeme za pochopenie

 


Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.

 

Informácie pre žiakov a rodičov

 

Upozorňujeme žiakov, aby sledovali stránku školy a svoje Edupage, kde im vyučujúci budú zadávať domáce úlohy na samoštúdium alebo budú inštruovaní o zadaných úlohách.

Aj naďalej upozorňujeme žiakov na dodržiavanie hygieny a domácej karantény.


 

S pozdravom

 

RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Novosad

Letná 90

076 02 Novosad

 

č.t.:      056/6794332-3

mobil:   0915 845 880

mail:     skola@zsnovosad.edu.sk

web:     www.zsnovosad.sk