- Voľné pracovné miesta
Zelená škola
Kolégium zelenej školy
Audit zelenej školy
Environmentálny akčný plán
Monitoring a hodnotenie
Zelená škola 2018/2019
Odkazy
Internetová žiacka knižka
Elektronická prihláška do ZŠ
Rozvrh hodín
Voľné pracovné miesta
Jedálny lístok
Testovanie 9 - 2018
Testovanie 5 - 2018
Info
21.10.2019

Dnes má meniny
Uršuľa
Zajtra má meniny
Sergej
Počet prístupov
mod_vvisit_counterDnes23
mod_vvisit_counterVčera70
mod_vvisit_counterTento týždeň23
mod_vvisit_counterTento mesiac2228
mod_vvisit_counterSpolu411252
Online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Anketa
Úvod arrow Voľné pracovné miesta
Tlačiť Email

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Psychológ, školský psychológ

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou, Novosad

Letná 90/1, 076 02 Novosad

Termín nástupu

1.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.8.2018

Rozsah úväzku

50%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

31/2018 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 30. januára 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov Kvalifikačné predpoklady A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 1. v študijnom programe psychológia 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

 

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Iné požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka, 
b) spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov, 
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť. 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 24.8.2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti zasielať na adresu:

Základná škola s materskou školou Novosad, Letná 90/1, 076 02 Novosad, 
s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Číslo výberového konania: VK 1/2018 – PSYCH

 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou
Letná 90
07602 Novosad
www.zsnovosad.sk
0566794332

Kontaktná osoba

RNDr. Daniel Kenderka
0915 845 880

 

 
Naša škola
budova.gif
Aktuality
Dokumenty
Školská florbalová liga
Zber papiera
Futsal - okresné kolo
Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
Ulička remesiel
Škola, keď nie je škola
Škola v prírode 2. stupeň
Strelecká liga 2019
Červené stužky
Škola v prírode 1. stupeň
Súťaž mladých zdravotníkov
Deň ľudovej rozprávky - súťaž
Práca mojich snov - súťaž
Čítame si v 3.A
Dážďovková párty
Čítajme si
Súťaž mladých záchranárov CO - okresné kolo
Mamut 2019
Súťaž hliadok mladých záchranárov
Na bicykli bezpečne
Spoznaj Trebišov behom
Futbal Cup
Slávnostný zápis do 1.ročníka
Jar v ŠKD
Motýliky pre prvákov
Príroda v ŠKD
Plavecký výcvik
Grécka mytológia
Slávik Slovenska
Biologická olympiáda - Poznaj a chráň
Deň narcisov
Čisté ihrisko
Matematická olympiáda- okresné kolo
Škola hrou pomocou IKT
Pytagoriáda
Chemická olympiáda
Svetový deň vody
Matematický klokan
Literárny kvíz
Deň ľudovej rozprávky v 6.A
Deň ľudovej rozprávky v 5.A
Exkurzia v KOSITE
Dejepisná olympiáda - okresné kolo
Valentín v ŠKD
Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
Hviezdoslavov Kubin 2. stupeň
Biologická olympiáda - kategória C
Lyžiarsky výcvik
Karneval 2019
Fašiangy v ŠKD
Január v ŠKD
Zber gaštanov
Zima v ŠKD
Šaliansky Maťko - okresné kolo
Orientácia na trhu práce
Vinšovníci v zdravotníckom zariadení
Čaro Vianoc v ŠKD
Vianočná akadémia
Vianočná besiedka
Vytvorme si Vianoce
Zber gaštanov - história
Vianočná ozdoba
Adventné čítanie
Šaliansky Maťko - školské kolo
Technická olympiáda - okresné kolo
Komparo 2018
Zemplin špiva i hutori
Mikulášsky florbalový turnaj II. stupeň
Mikulášsky florbalový turnaj I. stupeň
Lomihlav
Olympiáda zo SLJ
Daruj hračky deťom
Igelitový sáčok za desiatový box
Predvianočná burza kníh
Život v nultom ročníku
Záložky do knihy spájajú školy
Srdcoví rebeli
Týždeň tvorivého čítania v 3.A
Účelové cvičenie
Medzinárodný deň knižníc v 6.A
Zájazd na Duklu
Medzinárodný deň knižníc v 7.A
Festival vedy a techniky
Zlatá rybka
Svetový kozmický týždeň
Scénické čítanie
Slovensko v ŠKD
Anglický týždeň
Cezpoľný beh
Jeseň v ŠKD
Expozícia plazov
Časopisy v šk. roku 2018/2019
Knižnica v šk. roku 2018/2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
Počasie
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk