- Voľné pracovné miesta
Zelená škola
Kolégium zelenej školy
Audit zelenej školy
Environmentálny akčný plán
Monitoring a hodnotenie
Zelená škola 2018/2019
Odkazy
Internetová žiacka knižka
Elektronická prihláška do ZŠ
Rozvrh hodín
Voľné pracovné miesta
Jedálny lístok
Testovanie 9 - 2018
Testovanie 5 - 2018
Info
21.01.2020

Dnes má meniny
Vincent
Zajtra má meniny
Zora
Počet prístupov
mod_vvisit_counterDnes3
mod_vvisit_counterVčera88
mod_vvisit_counterTento týždeň91
mod_vvisit_counterTento mesiac1932
mod_vvisit_counterSpolu420007
Online
Anketa
Úvod arrow Voľné pracovné miesta
Tlačiť Email

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade, Letná 90, 076 02 Novosad zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Psychológ, školský psychológ

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou, Novosad

Letná 90/1, 076 02 Novosad

Termín nástupu

1.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.8.2018

Rozsah úväzku

50%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

31/2018 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 30. januára 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov Kvalifikačné predpoklady A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 1. v študijnom programe psychológia 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

 

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Iné požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka, 
b) spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov, 
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť. 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 24.8.2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosti zasielať na adresu:

Základná škola s materskou školou Novosad, Letná 90/1, 076 02 Novosad, 
s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Číslo výberového konania: VK 1/2018 – PSYCH

 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou
Letná 90
07602 Novosad
www.zsnovosad.sk
0566794332

Kontaktná osoba

RNDr. Daniel Kenderka
0915 845 880